Pojištění Alpenerein - Cestovní pojištění
Upoutávka na soutěž

Novinky

Češi zbytečně utrácejí tisíce za pojistky
29.01.2019
Uzavřené pojistné smlouvy se Čechům prodraží víc, než je nezbytně nutné. Platí totiž pojišťovnám daleko víc, než by ve skutečnosti museli. Mnozí lidé si neuvědomují, že...

Změny v STK od 1.10.2018, prodloužení STK u motocyklů
01.11.2018
Změna zákona, která vyšla v platnost 1.10.2018 jistě potěší všechny motorkáře. Frekvence návštěv STK se u motocyklů snižuje, budou muset kontrolu podstoupit po 6 letech od nákupu...

Za nepojištěná auta budou majitelé opět platit
30.01.2018
Za motorová vozidla, na něž jejich vlastníci neuzavřeli povinné ručení, se od 1. ledna začíná opět platit příspěvek do garančního fondu České kanceláře pojistitelů (ČKP). Sazby...

Novela zákona o povinném ručení a další změny v pojištění vozidel
28.11.2017
'Od ledna 2018 čeká na všechny motoristy významná změna v podobě obnovení příspěvku ČKP za každý den, kdy je vozidlo bez povinného ručení. ...

Zobrazit všechny novinky >>

Pojištění Alpenverein

Jezdit na kole bez pojištění vás může zruinovat

Aktivnímu odpočinku v sedle kola se rok od roku věnuje stále více Čechů. Přestože prázdniny pomalu končí a dovolenkový boom je za námi, konec cyklistické sezóny je zatím v nedohlednu. I proto je třeba myslet na to, že cyklojízda přes nesporné klady může mít i své stinné stránky.

Jak ukazují policejní statistiky, řidiči nemotorových vozidel - zejména cyklisté - v loňském roce způsobili 2678 nehod, během nichž zahynulo 33 lidí. Za uplynulých sedm měsíců letošního roku zemřelo na silnicích už 20 cyklistů a 1538 nehod bylo zaviněno řidiči nemotorových vozidel.
Pojištění odpovědnosti se rozhodně vyplatí
Cyklisté však na rozdíl od řidičů aut, které v případě nehody jistí povinné ručení, mnohdy nejsou pojištěni. Způsobíte-li na kole dopravní nehodu, musíte pak kromě pokuty uhradit i všechny škody, ke kterým následkem vašeho jednání došlo. Je tedy rozhodně na místě zvážit, jak se proti nečekaným karambolům chránit.
Řešením může být pojištění odpovědnosti, které si v pojišťovnách můžete sjednat jako součást pojištění majetku (domácnosti), ale i jako samostatný produkt. Vztahuje se i na dopravní nehody zaviněné při jízdě na kole.
„Škody způsobené cyklisty patří mezi nejčastější důvody plnění v rámci pojištění odpovědnosti z činností v běžném občanském životě. Jedná se o plnění za újmu na zdraví a také o škody na majetku, přičemž kompenzace za újmu na zdraví bývá většinou vyšší. Nový občanský zákoník výrazně posílil prostor pro nároky poškozených. Umožňuje, aby částka za odškodnění byla oproti předchozímu období i několikanásobně navýšena," upozornil Jan Vlček ze Slavia pojišťovny.
„Zohledněny jsou přitom nejen náklady spojené s hmotnou kompenzací a škody s léčením poškozených, ale také jejich ušlý zisk za období pracovní neschopnosti a další související náklady," dodal.
„Objevilo se už několik případů srážky cyklistů, při kterých došlo k těžkému zranění (poranění hlavy, páteře) a odškodnění se vyšplhalo do miliónových částek," zmínil Milan Káňa z Kooperativy.
Pojišťovny proto doporučují pojišťovat se na vyšší limity, minimálně ve výši několika miliónů korun. „Cyklistovi bychom doporučili pojistný limit minimálně ve výši šest miliónů korun v případě újmy na zdraví," uvedl pro Právo Petr Milata z ČSOB Pojišťovny.
Pozor na alkohol
Pamatujte však na to, že pojišťovny vám mohou výplatu pojistného plnění krátit, případně zcela odmítnout. Platí to především pro případy, kdy způsobíte škodu či zraníte jinou osobu, ale i sebe, pod vlivem alkoholu nebo omamných látek.
„V takovém případě má pojišťovna právo takzvaným regresem od něj vymáhat částku, kterou poškozenému zaplatila za vzniklou újmu. Platí to i v případě úrazového pojištění, pokud si klient úraz způsobí pod vlivem návykových látek, může pojišťovna pojistné plnění krátit nebo zcela odmítnout," upozornila Renata Čapková z České podnikatelské pojišťovny.
„Cyklista by se měl především chovat tak, aby žádná škoda nenastala. Tedy přijmout všechna opatření, aby škodu odvrátil, případně minimalizovat její rozsah. Škoda krytá pojištěním musí být rovněž neúmyslná, musí vzniknout z nedbalosti nebo nějakého neúmyslného pochybení," doplnila pro Právo Eva Svobodová z pojišťovny Uniqa.
Změní se nulová tolerance alkoholu?
Na vypitých několik piv může cyklista doplatit i v případě, že sice nezpůsobí žádnou nehodu, ale bude při jízdě na kole pod vlivem alkoholu přistižen policií. Ta má podle současného znění zákona právo pokutovat ho částkou od 2500 do 20 tisíc korun.
Daná situace se ale může změnit. Před několika dny totiž prošel Senátem (a k dalšímu projednávání zamířil do Poslanecké sněmovny) návrh novely zákona, podle něhož by cyklisté na cyklostezkách, v obcích a na silnicích třetí třídy mohli mít až 0,8 promile alkoholu v krvi. Musí však jet na jízdním kole sami.
Zároveň ale vypitý alkohol nesmí vyloučit jejich schopnost řídit kolo. I nadále novela zachovává pokutu za jízdu na kole pod vyšším vlivem alkoholu, snižuje ji však na nejvýše 500 korun.
Pojistné plnění může snížit i absence helmy
Vliv na výplatu pojistného plnění má také technický stav kola či to, zda měl cyklista na hlavě helmu. „V případě, že technické vybavení jízdního kola neodpovídá dopravním předpisům - například neosvětlené kolo, nefunkční brzdy apod. - pojišťovna může pojistné plnění přiměřeně krátit či zcela odmítnout," doplnila Čapková.
„I cyklista bez přilby má nárok na pojistné plnění, pokud by však jeho zranění hlavy mělo přímou souvislost s tím, že neměl cyklistickou helmu, nedostal by 100 procent pojistného plnění," uvedl pro Právo Václav Bálek z Allianz.
S domácností si pojistíte i kolo
Cyklisty však mohou potkat i další nepříjemné situace, například krádež či poškození kola. Pojišťovny vám jízdní kolo pojistí jak v rámci pojištění domácnosti, tak samostatně.
„V rámci pojištění domácnosti lze pojistit kola umístěná v bytě, v uzamčených nebytových prostorách, v prostorách umístěných mimo půdorys bytu, ve společných částech domu a na pozemku přináležejícím k bytu či domu," uvedla Čapková.
Pojištění se však nevztahuje na krádež kola z volného prostranství, tedy pokud jste je například zanechali před domem. „Odcizení kola je pojistnou událostí v rámci pojištění domácnosti pouze v případě, že bylo kolo odcizeno z uzamčeného místa pojištění. Za ně není možné považovat například balkon, ani zahradu u rodinného domu, byť by byla ohraničena oplocením," doplnila Ivana Buriánková z České pojišťovny.
Barbora Buřínská, Novinky, Právo

 

'

<< Zobrazit všechny novinky