Pojištění Alpenerein - Cestovní pojištění
Upoutávka na soutěž

Novinky

Češi zbytečně utrácejí tisíce za pojistky
29.01.2019
Uzavřené pojistné smlouvy se Čechům prodraží víc, než je nezbytně nutné. Platí totiž pojišťovnám daleko víc, než by ve skutečnosti museli. Mnozí lidé si neuvědomují, že...

Změny v STK od 1.10.2018, prodloužení STK u motocyklů
01.11.2018
Změna zákona, která vyšla v platnost 1.10.2018 jistě potěší všechny motorkáře. Frekvence návštěv STK se u motocyklů snižuje, budou muset kontrolu podstoupit po 6 letech od nákupu...

Za nepojištěná auta budou majitelé opět platit
30.01.2018
Za motorová vozidla, na něž jejich vlastníci neuzavřeli povinné ručení, se od 1. ledna začíná opět platit příspěvek do garančního fondu České kanceláře pojistitelů (ČKP). Sazby...

Novela zákona o povinném ručení a další změny v pojištění vozidel
28.11.2017
'Od ledna 2018 čeká na všechny motoristy významná změna v podobě obnovení příspěvku ČKP za každý den, kdy je vozidlo bez povinného ručení. ...

Zobrazit všechny novinky >>

Pojištění Alpenverein

Změny v STK od 1.10.2018, prodloužení STK u motocyklů

Změna zákona, která vyšla v platnost 1.10.2018 jistě potěší všechny motorkáře. Frekvence návštěv STK se u motocyklů snižuje, budou muset kontrolu podstoupit po 6 letech od nákupu nového stroje a pak ve čtyřletých intervalech.

Tato změna se ale vztahuje i na vozidla, která STK absolvovala již před účinností změny zákona, takže například motocykl, kterému by podle staré úpravy STK končila po dvou letech dnes ve skutečnosti končí až za dva roky.

Provozovatel má možnost požádat na obecním úřadu obce s rozšířenou působností o vylepení kontrolní nálepky a provedení zápisu do technického průkazu silničního vozidla. Pokud se tak rozhodne učinit, musí předložit:
- technický průkaz silničního vozidla,
- registrační značku,
- žádost používanou pro změnu ostatních údajů v registru silničních vozidel.

Tento úkon se provádí z důvodu změny zákona, není tedy vybírán žádný správní poplatek.

Pokud provozovatel o tento úkon nepožádá, lhůta následující technické prohlídky bude podle novely zákona rovněž prodloužena o 2 roky, a to bez ohledu na údaje vyznačené na kontrolní nálepce a v technickém průkazu silničního vozidla.

Motorky nad 400 kg hmotnosti také nově nebudou muset absolvovat měření emisí, podobně jako mopedy.

„Motorkářům jsme vyšli vstříc. Ve většině případů se jedná o hobby záležitost, své stroje motorkáři zpravidla udržují ve velmi dobrém technickém stavu. Praxe navíc ukázala, že lhůta 4 roky pro pravidelnou kontrolu na STK je dostačující," vysvětluje ministr Ťok.

S novelou zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „novela zákona") ohledně aplikace § 40 a § 79 Vás čekají tyto změny:

1. Změny v § 40 novely zákona týkající se platnosti technické prohlídky u vozidel kategorie L jsou účinné od 1. 10. 2018. Silniční vozidlo zapsané do registru silničních vozidel a přistavené k pravidelné technické prohlídce do 1. 10. 2018 tedy provozovatel přistaví k pravidelné technické prohlídce v termínu, který stanovuje novela zákona.

2. Podle § 40 odst. 4 a 5 novely zákona se u již registrovaného vozidla v jiném státě lhůta pro následnou technickou prohlídku počítá ode dne provedení poslední technické prohlídky, nikoliv ode dne registrace, jak bylo uvedeno v § 42 dosavadní právní úpravy.

3. V případě změny účelu určení silničního vozidla z vozidla taxislužby, vozidla s právem přednosti v jízdě a vozidla půjčovny automobilů určené k nájmu na vozidlo pro obecné užití se lhůta pro příští pravidelnou technickou prohlídku stanovuje a vyznačuje ve prospěch žadatele. Nové vozidlo užívané devět měsíců v autopůjčovně, které bude následně prodáno a užito v obecném užití bude mít lhůtu pro příští technickou prohlídku vyznačenu podle § 40 odst. 1 a 3 novely zákona.

4. V § 79 novely zákona u vozidel kategorií C, T a R s konstrukční rychlostí převyšující 40 km.h-1 se novelou zákona zkrácená lhůta po 1. 10. 2018 neuplatní. Bude tedy platit dříve vyznačená lhůta v technickém průkazu zvláštního vozidla.

 

 

'

<< Zobrazit všechny novinky