Pojištění Alpenerein - Cestovní pojištění
Upoutávka na soutěž

Novinky

Češi zbytečně utrácejí tisíce za pojistky
29.01.2019
Uzavřené pojistné smlouvy se Čechům prodraží víc, než je nezbytně nutné. Platí totiž pojišťovnám daleko víc, než by ve skutečnosti museli. Mnozí lidé si neuvědomují, že...

Změny v STK od 1.10.2018, prodloužení STK u motocyklů
01.11.2018
Změna zákona, která vyšla v platnost 1.10.2018 jistě potěší všechny motorkáře. Frekvence návštěv STK se u motocyklů snižuje, budou muset kontrolu podstoupit po 6 letech od nákupu...

Za nepojištěná auta budou majitelé opět platit
30.01.2018
Za motorová vozidla, na něž jejich vlastníci neuzavřeli povinné ručení, se od 1. ledna začíná opět platit příspěvek do garančního fondu České kanceláře pojistitelů (ČKP). Sazby...

Novela zákona o povinném ručení a další změny v pojištění vozidel
28.11.2017
'Od ledna 2018 čeká na všechny motoristy významná změna v podobě obnovení příspěvku ČKP za každý den, kdy je vozidlo bez povinného ručení. ...

Zobrazit všechny novinky >>

Pojištění Alpenverein

Češi zbytečně utrácejí tisíce za pojistky

Uzavřené pojistné smlouvy se Čechům prodraží víc, než je nezbytně nutné. Platí totiž pojišťovnám daleko víc, než by ve skutečnosti museli. Mnozí lidé si neuvědomují, že pravidelnými aktualizacemi a měněním pojistek mohou ročně ušetřit i tisíce korun.

Například tržní cena běžně užívaného automobilu se ročně snižuje v průměru o deset procent, u nového auta v prvních letech ale třeba i o dvacet procent.

Řada lidí ale i po několika letech platí stejné roční pojistné jako v době, kdy si vůz pořídili. Přitom by stačilo jen vypovědět starou smlouvu a podle aktuální hodnoty auta uzavřít novou, případně tu dosavadní upravit.

Jednou za dva až čtyři roky Pojistné se pak sníží, o bonus za jízdu bez nehody přitom klient nepřijde. Seriózní pojišťovna by takovou aktualizaci smlouvy měla klientovi na požádání umožnit. O možnosti snížení platby za pojistné však pojišťovny samy své klienty obvykle adresně neinformují.

Aktualizace pojistných smluv je nutná nejen proto, aby klient zbytečně nepřeplácel, ale i kvůli riziku podpojištění. V takovém případě při škodní události může pojištěný zjistit, že pojistku má uzavřenou špatně a že mu finančně nepokryje celou škodní událost.

Revize pojistek je v průběhu let potřebná vzhledem k možným změnám jak u samotného pojištěnce, ale také kvůli jejich nastavení tak, aby správně pokrývaly potřeby pojištěného.

Aktualizovat pojistku se obecně doporučuje každé dva až čtyři roky. To platí především u neživotního pojištění.

U životní pojistky by měla být revize s každou životní změnou, například narozením dítěte, koupí domu apod. „Bohužel právě u životních pojistek lidé zůstávají zafixovaní na desítky let dopředu. Důvodem bývá hlavně lepší provize pro zprostředkovatele, která je nejvyšší u smluv trvajících 25 až 30 let. Zvláště v případě kapitálového životního pojištění, kdy se zároveň vytváří finanční rezerva na dožití, jsou možnosti změn velmi omezené. Při sjednávání životní pojistky je proto nutné dát si pozor na její nastavení," zdůraznil Orawski.

Pozor na termíny

Příležitost k zauvažování o aktuálnosti pojistné smlouvy má podle zástupců pojišťoven vyvolat každoroční výroční dopis, který pojišťovny zasílají s přehledem rozsahu pojištění.

Pokud chcete změnit nebo vypovědět smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou, musíte tak učinit nejpozději šest týdnů před výročím jejího podepsání.

Pokud tak neučiníte, smlouva se automaticky prodlužuje o rok.

Určitou výhodu mají v tomto případě klienti, kteří mohou svou pojistku upravovat online.

Podle statistik se v ČR ročně na havarijním pojištění vozidel a povinném ručení vybere kolem 40 miliard korun. Propočty společnosti Suri ukázaly, že by to mohlo být minimálně o pět miliard méně.

Ještě před podpisem jakékoliv pojistné smlouvy je potřeba věnovat dostatečnou pozornost pojistným podmínkám. Včetně toho, kdy a za jakých podmínek lze smlouvu měnit.

„Klient může obsah pojištění kdykoli změnit tak, aby odpovídal aktuální hodnotě pojištěného majetku nebo skutečným potřebám klienta," řekl Právu mluvčí Kooperativy Milan Káňa.

Změnu pojistné hodnoty jeho majetku může podle něj vyvolat například modernizace bytu nebo domu, pořízení uměleckých nebo jiných drahých věcí osobní potřeby.

„Ale i když se hodnota majetku nezmění, je dobré ověřit, zda pojišťovna v mezidobí nezavedla modernizovaný produkt, který zabezpečuje vylepšený rozsah pojistné ochrany či jinak zatraktivněné podmínky," doplnil Káňa.

I díky konkurenci na trhu se může stát, že člověk nakonec získá lepší pojistné krytí za stejnou, nebo dokonce nižší cenu, než kterou platil za pojištění před několika lety.

Jiná cena vstupní a jiná při obnově

Některé pojišťovny podle Orawskiho akční cenou nalákají nového klienta, na další období už ale cenu zvýší. Nejvíce se ceny z roku na rok upravují u aut. Informace ve výročním dopisu si klient nemusí všimnout včas, protože má jen relativně krátkou dobu, kdy může něco změnit.

Některá rizika či věci jsou pojištěny jen do určité hodnoty. To znamená, že pojišťovna vyplatí pouze limit, na který je daná věc pojištěna. „

Pokud je pojistná částka nižší než skutečná hodnota věcí, je to pro pojišťovny důvod ke snížení pojistného plnění. Zároveň také nemá smysl pojistné přeplácet," přiblížil případy snížení pojistného plnění Orawski.

Například v případě pojištění nemovitosti právě zastaralé smlouvy, v jejichž rámci sjednané pojištění dávno neodpovídá aktuální hodnotě majetku, ve většině případů nepokryjí vzniklé škody. Lidé díky nim sice platí nízké pojistné, ale hodnota nemovitého i movitého majetku se od času podpisu výrazně zvýšila. „

Vyplatí se proto smlouvu přibližně jednou za dva až čtyři roky aktualizovat. Anebo kdykoliv, kdy své bydlení zvelebíte," doplnil Orawski.

'

<< Zobrazit všechny novinky