Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Menu

Vydání trvale manipulační RZ (SPZ)

Užití trvalé manipulačních RZ lze na silniční vozidlo, jehož technická způsobilost byla schválena a které není zapsáno v registru vozidel.

 

Silniční vozidlo lze na pozemních komunikacích provozovat pouze na základě povolení obecního úřadu obce s rozšířenou působnosti, v jehož správním obvodu má žadatel sídlo, a to za účelem distribuce a prodeje silničního vozidla – manipulační provoz.

 

Manipulační provoz je pro:

 • výrobce – jim vyráběná silniční vozidla
 • dovozce – jim dovážená silniční vozidla
 • prodejce – jim prodávaná silniční vozidla
 • dopravce – pro jim přepravovaná silniční vozidla

Výrobce, dovozce nebo prodejce, kterému byl povolen manipulační provoz, je povinen:

 • užívat tabulky s přidělenými zvl. značkami pouze za účelem manipulačního provozu
 • vést záznam o každé provedené jízdě v knize jízd
 • používat při manipulačním provozu pouze silniční vozidlo, které opatřili tabulkou s přidělenou zvláštní registrační značkou
 • vybavit před zahájením jízdy silniční vozidlo dokladem osvědčujícím přidělení zvláštní registrační značky a knihou jízd se záznamem o prováděné jízdě
 • mít po celou dobu trvání manipulačního provozu sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené při tomto provozu

Co je k vydání trvale manipulačních RZ potřeba:

 • žádost volnou formou (musí označovat subjekt žadatele a řádně odůvodňovat potřebu přidělení značky)
 • výpis z živnostenského rejstříku (fyzická osoba-podnikatel), prokazující předmět činnosti odůvodňující povolení manipulačního provozu a přidělení značky
 • výpis z obchodního rejstříku (právnická osoba), prokazující předmět činnosti odůvodňující povolení manipulačního provozu a přidělení značky
 • správní poplatek za vystavení RZ na auto (2x) je ve výši 1 000 Kč
 • správní poplatek za vystavení RZ na motocykl/přívěs (1x) je ve výši 500 Kč