Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Menu

Registrace sportovního vozidla

Registraci sportovních vozidel upravuje zákon č. 56/2001 Sb., v platném znění ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a vyhláška MD č. 355/2006 Sb. ze dne 29. června 2006 o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel.

 

Sportovním vozidlem je vozidlo, které je zapsáno v registru historických a sportovních vozidel a kterému byl vydán průkaz sportovního vozidla.

 

Sportovní vozidlo lze provozovat na pozemních komunikacích, jen pokud byla schválena jeho technická způsobilost a splnilo podmínky testování a prohlídku ve stanici technické kontroly.

 

Registr historických a sportovních vozidel vedou obecní úřady obcí s rozšířenou působností v sídle kraje. Místně příslušným úřadem pro registraci historického nebo sportovního vozidla je obecní úřad obce s rozšířenou působností v sídle kraje, v jehož správním obvodu má provozovatel historického nebo sportovního vozidla trvalé bydliště, nebo místo podnikání, liší-li se od bydliště, nebo sídlo.

Co je k registraci sportovního vozidla potřeba (krajský úřad):

 • formulář – Žádost o zápis historického vozidla do registru historických a sportovních vozidel
 • osobní doklady vlastníka
 • protokol o evidenční kontrole (ne starší 30 dnů)
 • průkaz sportovního automobilu nebo průkaz sportovního motocyklu
 • technický průkaz, byl-li již dříve vydán
 • originály původních zahraničních registračních dokladů, bylo-li vozidlo registrováno v jiném státu
 • souhlas AS AČR s dovozem jednotlivého sportovního vozu s RZ s přílohami (u vozidla dovezeného ze zahraničí)
 • potvrzení technické komise AS AČR, bylo-li vydáno
 • platná zelená/bílá karta
 • soukromá osoba cizinec – kopie dokladu o pobytu minimálně na dobu 6 měsíců
 • úředně ověřená plná moc od leasingové společnosti k registraci historického vozidla
 • správní poplatek za přihlášení motorového vozidla je ve výši 800 Kč
 • správní poplatek za přihlášení motocyklu do 50 ccm je ve výši 300 Kč
 • správní poplatek za přihlášení motocyklu nad 50 ccm včetně motocyklu s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo motorové tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky je ve výši 500 Kč
 • Žádost o registraci historického a sportovního vozidla do registru stáhnout