Pojištění Alpenerein - Cestovní pojištění
Upoutávka na soutěž

Novinky

Češi zbytečně utrácejí tisíce za pojistky
29.01.2019
Uzavřené pojistné smlouvy se Čechům prodraží víc, než je nezbytně nutné. Platí totiž pojišťovnám daleko víc, než by ve skutečnosti museli. Mnozí lidé si neuvědomují, že...

Změny v STK od 1.10.2018, prodloužení STK u motocyklů
01.11.2018
Změna zákona, která vyšla v platnost 1.10.2018 jistě potěší všechny motorkáře. Frekvence návštěv STK se u motocyklů snižuje, budou muset kontrolu podstoupit po 6 letech od nákupu...

Za nepojištěná auta budou majitelé opět platit
30.01.2018
Za motorová vozidla, na něž jejich vlastníci neuzavřeli povinné ručení, se od 1. ledna začíná opět platit příspěvek do garančního fondu České kanceláře pojistitelů (ČKP). Sazby...

Novela zákona o povinném ručení a další změny v pojištění vozidel
28.11.2017
'Od ledna 2018 čeká na všechny motoristy významná změna v podobě obnovení příspěvku ČKP za každý den, kdy je vozidlo bez povinného ručení. ...

Zobrazit všechny novinky >>

Pojištění Alpenverein

Přestavba LPG

Žádost o povolení přestavby jednotlivého vozidla na alt. pohon LPG musí obsahovat:

 • obchodní jméno, sídlo a právní formu právnické osoby a její identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, je-li žadatelem právnická osoba, nebo jméno a příjmení, pobyt, obchodní jméno, rodné číslo a identifikační číslo fyzické osoby, pokud bylo přiděleno, je-li žadatelem fyzická osoba,
 • druh a kategorie vozidla
 • účel pro který má být vozidlo používáno

Žádost o povolení přestavby jednotlivého vozidla musí být doložena těmito doklady (dokumentací):

 • podrobným popisem přestavby,
 • návrhem na změnu údajů zapisovaných v technickém průkazu vozidla,
 • technickým popisem a výkresovou dokumentací systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo samostatného technického celku vozidla, pokud nebyla schválena jejich technická způsobilost typu,
 • protokolem o kontrole silničního vozidla po provedené přestavbě potvrzený pověřenou zkušební stanicí podle předpisu EHK č. 67 a vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a změn,
 • ostatní doklady vydané pověřenou firmou k provádění přestaveb na alt. pohon LPG,
 • správní poplatek 500,- Kč,
 • platný doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,
 • technický průkaz,
 • osvědčení o registraci silničního motorového vozidla

Při jednání je nutno předložit :

 • občanský průkaz
 • doklad o povolení k pobytu nebo udělení azylu, není-li vlastník, popř. provozovatel státním občanem České republiky

V případě jednání za firmu :

 • v případě, že žadatelem je fyzická osoba – živnostenský list,
 • v případě, že žadatelem je právnická osoba – výpis obchodního rejstříku

Veškeré doklady se předkládají v originále, popř. v ověřených kopiích, vždy jedná osoba oprávněná nebo osoba s plnou mocí.