Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Menu

Zánik vozidla

K zániku vozidla dochází, pokud vlastník vozidla nechce dále vozidlo provozovat a předá je provozovateli zařízení ke sběru autovlaků, nebo pokud bylo vozidlo zničeno (za zničení se nepovažuje rozebrání vozidla). Takové vozidlo již není možné opakovaně zaregistrovat.

 

Ekologicky zlikvidovat je možné pouze kompletní motorové vozidlo. Rozebrání vozidla na náhradní díly zákon neumožňuje.

Co je k zániku vozidla potřeba:

  • formulář – Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla
  • osobní doklady vlastníka
  • velký technický průkaz
  • malý technický průkaz (osvědčení o registraci)
  • registrační značky (SPZ)
  • originál doklad o ekologické likvidaci vozidla nebo
  • originál doklad potvrzující zničení silničního vozidla vydaný Policií ČR nebo Hasičským záchranným sborem ČR anebo obdobným orgánem jiného státu (zničením silničního vozidla se rozumí takový stav, způsobený jeho havárií, živelní pohromou apod., ve kterém nelze vozidlo předat provozovateli zařízení ke sběru autovraků; za zničení silničního vozidla se nepovažuje jeho rozebrání)
  • soukromá osoba cizinec – kopie dokladu o pobytu minimálně na dobu 6 měsíců
  • správní poplatek za zánik vozidla je 0 Kč
  • Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silníčního vozidla.pdf stáhnout